Upadłosc konsumencka Toruń Bydgoszcz Włocławek

Zakres usług

Upadłość konsumencka

W ramach usług dotyczących upadłość konsumenckiej świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • analizy celowości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentujemy klientów przed Sądem,
 • przygotowujemy wnioski o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty lub o ustalenie planu spłaty,
 • przygotowujemy zażalenia na postanowienia Sądu upadłościowego,
 • doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych pojawiającymi się w toku postępowania upadłościowego

Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego przedsiębiorców. Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z tymi postępowaniami, m.in.:

 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • świadczymy usługi w zakresie tzw. przygotowanej likwidacji przedsiębiorstw (pre-pack),
 • zapewniamy obsługę prawną w transkacjach zakupu przedsiębiorstw i innych składników majątkowych w toku postępowania upadłościowego,
 • reprezentujemy w negocjacjach z wierzycielami, na zgromadzeniach wierzycieli, w kontaktach z syndykiem oraz przed sądami upadłościowymi,
 • doradzamy w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

Spory sądowe i inne

Prowadzona przeze mnie Kancelaria prawna świadczy wszelakie usługi prawne w celu poprawy finansowej dłużników. Reprezentujemy klientów w sporach z Bankami, Komornikami, Syndykami. Zakres usług obejmuje m.in. takie sprawy jak:

 • kredyty frankowe
 • skargi na czynności komorników
 • ochrona przed windykatorami
 • ochrona przed eksmisją
 • sprawy o alimenty
 • opiniowanie umów
 • negocjacje w sprawie zawarcia ugody
 • reprezentacja pozwanych
 • skargi pauliańskie
 • restrukturyzacja zadłużenia względem ZUS,
 • reprezentacja członków zarządu spółek z o.o. (w sprawach z art. 299 k.s.h. i inne)

Kancelaria prawna Inplus zajmujemy się również:

Windykacja

Stawiamy sobie za cel podejmowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań prawnych w celu odzyskania należności. Działamy szybko i skutecznie a wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależniamy od wyników windykacji należności.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu różnorakich zdarzeń. Prowadzimy procesy o odszkodowania i zadośćuczynienie pieniężne.

Prawo pracy

Kancelaria InPlus świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pracowników, jak również pracodawców.

Prawo spadkowe

Doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych, które mogą pojawić się w razie śmierci osoby nam bliskiej.

Alimenty i sprawy cywilne

Kancelaria prawna prowadzi sprawy o alimenty. Zajmujemy się także wszelkimi sprawami cywilnymi i gospodarczymi.